1. Tilism Hosh Afza - Ashfaq Ahmed
 2. Taj Mahal
 3. Subhanay Fasanay - Ashfaq Ahmed***
 4. Aur Neel Behta Raha
 5. Musaddas e Hali
 6. Meri zaat zarra e benishan
 7. Pir e Kamil
 8. Saleeb e Ishq
 9. Bhutto ke akhri 323 din
 10. Kargil ke Shaheen - A Hameed
 11. Silver Hand - Mazhar Kaleem M.A **
 12. Alipur ka Aili (Shelved)